მიღება დაიწყო

15 ივლისი 2021
მიღება დაიწყო
კოლეჯში ჩარიცხვის მსურველთათვის მიღება დაიწყო
მიღების ახალი წესის თანახმად რეგისტრაციისათვის საჭიროა გაიაროთ ვტორიზაცია: 
საიტზე vet.emis.ge
ჩააბაროთ გამოცდა (ბიოლოგია, ქიმია, უნარები)
აირჩიოთ ტვილდიანის საექთნო კოლეჯი


არ გამოგრჩეთ
რეგისტრაციის ვადა 12 ივლისიდან 20 აგვისტომდე.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე : 571 238 994