თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70

საქართველოს ექთანთა მე-4 კონგრესი

16 დეკემბერი 2019
საქართველოს ექთანთა მე-4 კონგრესი
2019 წლის 14 დეკემბერს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩატარდა საქართველოს ექთანთა მე-4 კონგრესი, რომელზეც სიტყვით წარსდგნენ  DTMU Public Nursing College • დტსუ საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯი ის წარმომადგენლები.
</span>თამარ დაუსი ფართო აუდიტორიის წინაშე წარსდგა თემით: საექთნო განათლება საქართველოში; სალომე ჭინჭარაული - სასწავლო პროცესის მართვის სისტემის დანერგვა დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ საექთნო კოლეჯში; მარიამ გოგია - სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების პროგრამა; მაკა კობახიძე - საოპერაციოს განვითარება; ნაბო ქაჯაია - ექთნის პროფესიის გაცნობა და პირველადი გადაუდებელი დახმარების კურსი შშმ პირებთან; დარეჯან კაპანაძე - თირკმლის მწვავე უკმარისობა;