თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70
ადმინისტრაცია

შპს „დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯის“ დირექტორი.

 

სასწავლო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

დირექტორის თანაშემწე და სტუდენტთა რეესტრის წარმოების განყოფილების სპეციალისტი

საქმის წარმოების ხელმძღვანელი

ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი