თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70
ადმინისტრაცია

შპს „დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯის“ დირექტორი.

 

სასწავლო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

სასწავლო დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილე

დირექტორის თანაშემწე და სტუდენტთა რეესტრის წარმოების განყოფილების სპეციალისტი

საქმის წარმოების ხელმძღვანელი

სასწავლო დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ასისტენტი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი