თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70

სტრატეგიული გეგმა

02 ივლისი 2019
სტრატეგიული გეგმა
ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმი

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმი

სტრატეგიული გეგმა

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სამოქმედო გეგმის ანგარიშები 1 , 2