თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70

აკადემიური კალენდარი

2018-2019 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი

სალექციო პერიოდი 25.03.2019 - 25.08.2019

2018-2019 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი

სალექციო პერიოდი 08.10.2018 - 01.03.2019

2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

სალექციო პერიოდი 19 მარტი - 9 აგვისტო

აკადემიური კალენდარი

აკადემიური კალენდარი
.