თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70

აკადემიური კალენდარი

2017-2018 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი

სალექციო პერიოდი 19 მარტი - 9 აგვისტო

2018-2019 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი
სალექციო პერიოდი 08.10.2018 - 01.03.2019
2018-2019 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი
სალექციო პერიოდი 25.03.2019 - 25.08.2019
2019-2020 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი
სალექციო პერიოდი 16.09.2019 - 02.03.2020
2019-2020 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი
სალექციო პერიოდი   :   02.03.2020  - 25.08.2020

აკადემიური კალენდარი

აკადემიური კალენდარი
.